Interne Motorvervuiling Door Black Sludge

feb 28, 2022Kennis

Wij zijn van mening dat het delen van onze kennis en ervaring een grote meerwaarde is voor uw bedrijf. Het helpt u uw diagnosetijd te verkorten, kennis in de werkplaats te vergroten, het verhogen van uw werkplaatsomzet en een toenemende klanttevredenheid.

Dit keer een herkenbare case uit de praktijk: een landbouwvoertuig met een ernstig vervuild 6 cilinder common rail dieselmotor, ondanks dat het voertuig goed en op tijd is onderhouden. Het voertuig wordt normaal gebruikt en voldoende belast.

De vermoedelijke oorzaak van de motorvervuiling

Onder de kleppendeksel constateerden we een ernstige vervuiling. De klepbediening en de cilinderkop zitten onder de ingedikte olie (black sludge).

Na controle bleek de carterventilatie vervuild te zijn waardoor er geen of onvoldoende blow (zoals gassen) worden afgezogen uit het motorcarter.

NOx dat tussen de zuigers en cilinders doorgeblazen wordt, zorgt voor een chemische belasting van de motorolie waardoor de olie indikt en er dus black sludge ontstaat. Roet en vuildeeltjes in de olie versterken het indikken zodat de deeltjes niet meer zwevend in de olie gehouden worden. Daarnaast komt de niet-verbrande brandstof ook deels in de olie terecht, net als condensvocht.

Motorolie kan hooguit een bepaalde hoeveelheid verbrandingsresten opnemen zonder extreem in te dikken, mits het voorgeschreven verversingsinterval wordt aangehouden. Echter, tegen een niet goed functionerende carterventilatie is geen enkele olie opgewassen.

De behandeling van de motorvervuiling

Het kleppendeksel en de carterventilatie zijn handmatig, grondig gereinigd. Aangezien de vervuiling nog redelijk vloeibaar was, konden we de motor zonder extra demontagewerk reinigen met Mécatech NCH oil flush.

Bij twijfel altijd het carter demonteren om de aard en hoeveelheid van de vervuiling vast te stellen. Aan de motorolie is 3x Mécatech NCH oil flush. toegevoegd en de motor heeft 2,5 uur verhoogd stationair gedraaid. Tegelijkertijd is 1 x 300ml. Mécatech TC3 diesel clean aan de tankinhoud toegevoegd om het brandstofsysteem te reinigen zodat de roetbelasting op de olie vermindert door een correcte inspuiting.

Na de behandeling is de motorolie afgetapt en zijn de olie en de oliefilter vernieuwd. Er werd overigens niets aan de nieuwe olie toegevoegd om vast te stellen of de nieuwe motorolie de motor schoon kan houden.

Het resultaat

De motor is goed schoon geworden en zal in de gaten gehouden worden. Een tussentijdse olietest zal moeten uitwijzen of de problemen zijn opgelost en wegblijven.

De producten

NCH Oil Flush van Mécatech tegen olieverbruik

Mécatech NCH Oil Flush

 • Reinigt effectief en veilig het volledige motoroliesmeersysteem.
 • Verwijdert lakafzettingen, black en white sludge.
 • Reinigt klepstoters en kettingspanners intensief, zorgt voor functieherstel.
 • Stabiliseert compressie-einddruk.
 • Optimaliseert werking oliepomp en oliedruk.
 • Neutraliseert zuur en verbrandingsresten.
TC3 Diesel Clean Ultra

TC3 Diesel Clean Ultra

Reinigt het complete brandstofsysteem en verbrandingsruimte van elke dieselmotor en optimaliseert uitlaatgasnabehandeling

 • Het meest effectieve en geconcentreerde product bij klachten of storingen.
 • Reinigt effectief vanuit brandstoftank.
 • Vermindert vervuiling via EGR-systeem.
 • Gebruiken bij zware vervuiling en gevoeligheid daarvoor.
 • Optimaliseert brandstofverbruik en roetuitstoot.
 • Effectief van beurt tot beurt.

Andere kennisartikelen

Deeltjestelling: actuele APK-problemen bij diesels

Deeltjestelling: actuele APK-problemen bij diesels

Vanaf 1 januari 2023 is de deeltjestelling een onderdeel van de APK bij dieselmotoren met een gesloten roetfilter. Wat weten we inmiddels? Download de bijgevoegde informatiebrochure over de actuele problemen rondom deze ontwikkeling!Andere kennisartikelen

Lees meer
Hulp bij diagnose en endoscopisch onderzoek.

Hulp bij diagnose en endoscopisch onderzoek.

In iedere werkplaats komt het regelmatig voor; een motorstoring, fouten in het uitlaatgasnabehandeling-systeem, koelproblemen, turbo storingen, haperingen in de aandrijving etc: Wij bieden hulp bij diagnose en endoscopisch onderzoek. In veel gevallen, zullen uw...

Lees meer