Door motor- of turboschade is er olie, diesel of koelvloeistof in het uitlaatsysteem terecht gekomen. Als men dit zou laten zitten en de uitlaat komt goed op temperatuur, ontstaat er onherstelbare schade aan katalysatoren en eventuele roetfilters SCR-systemen.

Gevolgen voor katalysatoren

Als er tijdens bedrijf een motor- of turboschade ontstaat, kan het zijn dat het uitlaatsysteem een grote hoeveelheid olie te verwerken krijgt. De olie werkt als een soort brandstof en zal deels op de nog hete delen zoals de oxidatiekatalysator en SCR-katalysator verbranden. Dit laat een afsluitende laag vervuiling achter op de reactieve delen in de katalysator. Als dit niet meteen gereinigd wordt bij de reparatie van het voertuig, brandt dit tijdens gebruik in en beschadigd de katalysator nog meer waardoor er na korte tijd onherstelbare uitlaatgasstoringen ontstaan.

Behandeling van het uitlaatsysteem

Demonteer de uitlaatdelen die in aanraking zijn gekomen met de vervuiling. Vaak zijn de dempers voorzien van katalysatoren die niet demontabel zijn. Als dat wel mogelijk is, is het verstandig deze te demonteren en de delen afzonderlijk te reinigen. Gebruik bijvoorbeeld een leeg koelvloeistof vat en giet daar 5 liter Cobra clean DPF Flushing Liquid en ongeveer 20 liter warm water in. Gebruik een vuilwaterpomp en sluit deze aan op de gedemonteerde of losgekoppelde uitlaatdemper.

Haal de sensoren uit de uitlaat en stop de montagegaten af. Leg de demper zo neer dat hij helemaal volloopt met de reiniger. Let op: spoel altijd tegen de gasstroom in, dus van uitlaat zijde naar de inlaat zijde!

Spoel nu ongeveer 2 uur de uitlaatdelen door met de reiniger. Laat de delen leeglopen en spoel na met water. Laat de uitlaatdelen uitlekken en zo veel mogelijk drogen alvorens ze weer te monteren.

Controleer als laatste de sensoren op vervuiling en maak deze zo nodig voorzichtig schoon. Breng na reparatie de uitlaat rustig op temperatuur tijdens een lange proefrit en controleer via de testkast of de meetwaardes normaal zijn. Herhaal de meting na 5.000km of 100 uur ter controle. Bij SCR-katalysatoren controleer ook het Urea-verbruik.

Resultaat van de uitlaatspoeling

Doordat er vervuiling in de uitlaat komt is er grote kans op schade, maar door meteen te gaan reinigen is het vaak mogelijk het systeem te redden. In hoeverre is dit afhankelijk van de hoeveelheid vervuiling en hoe snel het systeem is afgekoeld na deze vervuiling. Na de reiniging is er in het reinigingsvat vaak een hele laag olie ontstaan, dus is het zichtbaar wat u verwijderd heeft. De eventuele restschade in de katalysatoren is lastig te beoordelen.

Als er zich aansluitend roetfilterproblemen voordoen is het aannemelijk dat de katalysator, die voor de temperatuur op het roetfilterbed moet zorgen, onvoldoende effectief is en nog vervuild dan wel beschadigd is. Temperatuurmetingen voor en na de katalysator zullen hierover duidelijkheid verschaffen.

Uitlaatspoeling | www.dupag.nl

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze cases of onze producten? Laat het ons weten, dan vertellen we u er graag meer over. Neem contact met ons op via het contactformulier of bel ons direct.