onderzoek

We willen dat u méér dan tevreden bent

We vinden het belangrijk dat onze klanten blij zijn met wat we doen; ‘tevreden’ is éigenlijk nog niet goed genoeg. We blijven doorlopend onze producten en diensten optimaliseren en daarom is het des te belangrijker dat we af en toe de spreekwoordelijke peilstok erin stoppen,

om zeker te weten dat wat we doen voor u, als klant/ relatie , een toegevoegde waarde heeft. Daarom hebben we wat vragen voor u.

We hebben 8 vragen geformuleerd op basis waarvan we meer inzicht willen krijgen in het beeld dat onze relaties van ons hebben.

Werkt u eraan mee? Het kost zo’n 2 minuten van uw tijd en wij zouden het bijzonder op prijs stellen. De vragen zijn zowel multiple choice als open vragen.